21st Century Skills - Vecht-College

21st Century Skills

Het Vecht-College vindt het belangrijk dat leerlingen competenties ontwikkelen die onmisbaar zijn in de huidige samenleving. Dat doen we door het stimuleren van die vaardigheden, zoals kritisch denken, probleem oplossen, zelfregulering (zie ook: persoonlijk coachingstraject), maar ook door het bevorderen van ICT-vaardigheden in de vorm van bijvoorbeeld coderen.

CodeKlassen

Coderen is in de ons omringende landen al een aantal jaren een verplicht vak. Dat is in Nederland nog niet het geval. Als innovatieve school zijn wij echter ook op dit vlak graag voorloper. In samenwerking met onze kennispartner Lyceo organiseren we daarom al geruime tijd CodeKlassen.

Door te coderen leer je logisch en gestructureerd nadenken, een vaardigheid die belangrijk is voor leerlingen van alle richtingen en niveaus. In de CodeKlas wordt leerlingen de basis van programmeren bijgebracht en maken ze uiteindelijk zelfstandig een game. Door leerlingen te leren coderen vergroten we onder andere de vaardigheden voor projectmanagement en helpen we de leerling om een probleem in kleine, oplosbare stappen op te delen (‘computational thinking’).

Innovatief onderwijs

De kleinschaligheid van het Vecht-College maakt het mogelijk om nieuwe, innovatieve onderwijsmethoden en -middelen, zoals virtual reality, te implementeren. We denken continu na over verbeteringen die we kunnen aanbrengen, waarbij onderwijskwaliteit logischerwijs altijd centraal staat.

 

 

 

 

Uw kind kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden