De gezonde schoolkantine - Vecht-College

Met trots kunnen wij vermelden dat onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Het Vecht-College is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Richtlijnen Voedingscentrum

We werken op het Vecht-College volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt onze kantine minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine van het Vecht-College hanteert deze uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  • Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

3. De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt en flesjes water.

Onze ambitie

Wij hebben een gouden kantine:

  • Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
  • We bieden groente en fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken

Onze ambitie is een ideale kantine:

  • Het uitgestalde aanbod bestaat voor 100% uit betere keuzes uit de Schijf van Vijf
  • We bieden groente en fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken

Evaluatiemoment

Samen met onze kantinemedewerkster brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Op deze manier zijn wij er zeker van dat onze kantine blijft voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en werken wij steeds meer toe naar een ideale kantine.

 

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden