Van brugklas tot eindexamen | Instromen en doorstromen | Vecht-College

Van brugklas tot eindexamen

Vanaf de brugklas tot en met het examenjaar: op het Vecht-College kan uw kind het hele middelbare-schooltraject volgen. Is het voor uw kind extra spannend om naar de middelbare school te gaan? Kies dan voor kleinschalig onderwijs in een veilige omgeving. Het Vecht-College geeft uw kind net dat extra steuntje in de rug.

Instromen in de loop van het schooljaar of overstappen naar het regulier onderwijs kan ook. Wij zijn er voor leerlingen op mavo (vmbo-tl), havo- en vwo-niveau. Ons lesaanbod en onze toetsing is niet anders dan op andere middelbare scholen.

Twijfels over het schooladvies?

Geeft de basisschool een ander advies dan u in gedachten had? Op het Vecht-College kijken we wat er wél kan. Het werken in kleine klassen maakt dat wij uw kind goed leren kennen en snel kunnen inschatten wat zijn of haar wensen en talenten zijn.

Bovendien kan uw kind op het Vecht-College vakken volgen op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld Engels op vwo-niveau en natuurkunde op havo-niveau. Dit wordt uiteraard ook op het diploma vermeld.

Door onderwijs op maat haalt uw kind zelfverzekerd een zo goed mogelijk resultaat. Hij of zij haalt het beste uit zichzelf. Doorstromen naar een hoger niveau wordt daardoor ook makkelijker.

Normaal en toch bijzonder

Het Vecht-College biedt leerlingen een normale schooltijd, ook al zijn we dan ‘bijzonder’. Het verschil zit in de persoonlijke aanpak, veiligheid en kleinschaligheid. De opbouw van de jaren, de verdeling van periodes, de schoolvakken, de examens en het diploma zijn verder hetzelfde als in het reguliere onderwijs.

Onderbouw

De onderbouw is voor de mavo de eerste twee jaar en voor havo en vwo de eerste drie jaar. In de onderbouw worden leerlingen voorbereid op het onderwijs in de bovenbouw. Alle leerlingen volgens verplicht alle vakken, net als in het reguliere onderwijs.

Bovenbouw

In het laatste jaar van de onderbouw kiezen de leerlingen een sector (mavo) of profiel (havo of vwo) voor de bovenbouw. Een sector of profiel bestaat uit de vakken waarin uw kind uiteindelijk eindexamen doet en sluit aan bij de eventuele vervolgopleiding. Wij helpen uw kind bij het maken van de juiste keuze voor een sector of profiel, zodat die aansluit op zijn of haar interesses, toekomstplannen en talenten.

Zo ziet een schooljaar eruit:

Het schooljaar bestaat uit vier periodes, waarin uw kind lessen krijgt in alle vakken. Aan het eind van elke periode volgt een rapport. Het schooljaar wordt afgesloten met een toetsweek.

Elke periode is er een projectweek. In de eerste twee periodes hebben die wisselende thema’s, met workshops en gastlessen. Voor periode drie en vier staat de inhoud vast: in periode drie gaan de leerlingen op (maatschappelijke) stage, in de laatste projectweek gaat de klas een week naar het buitenland. De bestemming is elk jaar anders.

De kosten van een schooljaar

Bekijk onze tarieven

 

 

 

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden