3 en 4 mavo in 1 jaar | Versneld mavo-diploma op zak | Vecht-College

Versneld mavo-examen doen

Klas 3 en 4 van mavo (vmbo-tl) in 1 jaar? Op het Vecht-College zorgen we dat uw kind aan het einde van het schooljaar het mavo-examen op zak heeft. Zodat uw kind geen verdere vertraging oploopt.

2 jaar in 1: de voordelen op een rij

  • In verkorte tijd het mavo-diploma op zak
  • Intensieve begeleiding door betrokken vakdocenten
  • Volledige focus op het examen
  • Examentraining voor alle vakken
  • Extra bijles mogelijk

Slagen voor mavo

Uw kind staat op het Vecht-College op nummer één. Met als doel een heel schooljaar te winnen. En te slagen voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Dit diploma heeft exact dezelfde waarde als een ‘regulier’ mavo- (of vmbo-tl) diploma.

Wanneer mag uw kind bij ons beginnen?

We heten uw kind van harte welkom in het versnelde examenjaar als uw zoon of dochter in het bezit is van een overgangsbewijs van klas 2 naar 3 mavo (vmbo-tl). Verder hanteren wij geen cijfernorm om te mogen starten. Instromen kan tot en met oktober, zodat uw kind bij een andere keuze alsnog het komende schooljaar voor een diploma kan gaan.

Mavo of vmbo-tl?

Sinds 1999 is het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De theoretische leerweg (tl) is één van de vier leerwegen van het vmbo.

Gedisciplineerd en efficiënt werken

Uw zoon of dochter zal de vruchten plukken van gedisciplineerder en efficiënter werken. Daarbij leert uw kind te vertrouwen op zijn eigen capaciteiten. Iets wat in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt nog goed van pas zal komen.

Examenreglement

Het examenreglement is op te vragen bij het eindexamensecretariaat.

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden