Tarieven | Kosten particulier onderwijs | Vecht-College

Tarieven schooljaar 2024 – 2025

Volledig schooljaar


Onderbouw: €27.700,-
Bovenbouw: €29.900,-

Versneld examenjaar: 2 in 1 jaar


Versneld examenjaar: € 31.000,-

Deelcertificaat per vak


Centraal examenvak: €4.400,-
Kleine vakken (zoals profielwerkstuk en maatschappijleer) €2.200,-
Het is mogelijk om in 3 termijnen te betalen.
Hiervoor geldt een 5% meerprijs.

Inclusief:

Voor een volledig schooljaar en voor het 2 jaar in 1 programma zijn de tarieven inclusief:

  • Vaklessen (+evt extra vak)
  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijlessen
  • Studiekeuzetraject
  • Workshops zoals presentatievaardigheden, coderen en yoga
  • Individuele begeleiding
  • Orthopedagogische begeleiding
  • 4 Examentrainingen per jaar

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden