Persoonlijke aandacht centraal | Particulier onderwijs op maat | Vecht-College

Onze aanpak

Met persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding op maat halen we het beste in elke leerling naar boven. We bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs op alle niveaus. Modern en innovatief onderwijs vormen hiervoor de basis. We werken in kleine groepen; er zitten gemiddeld 6 leerlingen in een klas. Ouders zijn nauw betrokken bij de voortgang en het contact met de docenten is laagdrempelig. We werken met een team van geïnspireerde, ervaren en vakkundige docenten, die allemaal zeer betrokken zijn bij de leerlingen. Leerlingen werken in een prettige én veilige leeromgeving waar we ze een duwtje in de rug geven om het beste uit zichzelf te halen.

Persoonlijk coachingstraject

Iedere leerling volgt een persoonlijk coachingstraject. Daarin kijken we naar de studievaardigheden van de leerling, maar ook naar andere competenties als motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Op deze manier kunnen we op een heldere manier in kaart brengen wat de wensen en behoeften zijn van de leerling, hoe wij daar het beste bij kunnen helpen en hoe hij of zij zich ontwikkelt. Twee keer per jaar nemen we het plan samen met de leerling en ouders uitgebreid door. Lees hier meer over het persoonlijk coachingstraject.

Voorbereiden op de toekomst

Als school vinden we het belangrijk om leerlingen niet alleen te helpen met de keuzes die de nabije toekomst beïnvloeden, maar ook met de keuzes die invloed hebben op hoe hun leven er later uit zal zien. De keuze voor een passende vervolgopleiding of passend beroep is niet altijd makkelijk. Daarom bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst met klassikale themalessen, individuele opdrachten en een beroeps-studiekeuzetest. Lees hier meer over hoe we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst.

Digitale skills

We helpen onze leerlingen competenties te ontwikkelen en verbeteren die onmisbaar zijn in de huidige samenleving. Dat doen we door het stimuleren van vakoverstijgende competenties zoals kritisch denken en probleem oplossen, maar ook door het bevorderen van ICT-vaardigheden in de vorm van CodeLabs. Lees hier meer over digitale skills.

Sport en cultuur

Door op een creatieve manier om te gaan met sport en cultuur helpen we de leerling gezond te blijven en de wereld om zich heen beter te begrijpen. Onze leerlingen krijgen dubbel zoveel sportonderwijs als in het ‘normale’ onderwijs. Daarnaast organiseren we bijzondere projectweken waarbij cultuur centraal staat. Lees hier meer over hoe we sport en cultuur in ons onderwijs opnemen.

Kennismakingsgesprek

Voordat uw kind bij ons van start gaat, houden we eerst een kennismakingsgesprek. Dit doen we met u en uw kind. Zo krijgen we een helder beeld van de behoeften van uw zoon of dochter en u krijgt inzicht in de mogelijkheden die wij bieden. Het schooladvies biedt uiteraard een goede basis voor ons advies maar we kijken verder. Het Vecht-College zet de leerling centraal. Door de lessen en begeleiding af te stemmen op de behoeften en talenten van uw kind, halen we het beste in uw kind naar boven. Zo ontstaat vertrouwen in eigen kunnen en plezier in het leren.

Plan vrijblijvend een gesprek in

De kosten van een schooljaar

Bekijk een overzicht van de kosten

 

 

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden