Basisschoolbegeleiding | Extra ondersteuning | Vecht-College

Basisschoolbegeleiding

De basisschool is het begin van het schoolleven van uw kind. Een belangrijke periode waarin uw kind veel leert en zich volop ontwikkelt. Sommige leerlingen hebben in deze periode behoefte aan wat extra hulp. Basisschoolbegeleiding kan deze extra hulp bieden en zorgt voor een stevige en brede basis voor het schoolleven van uw kind. In kleine groepen krijgen de leerlingen extra aandacht voor specifieke taal- of rekenonderdelen. Leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen naast kennis en begrip vooral ook meer zelfvertrouwen en plezier in het leren. Dit zorgt voor een prettige schooltijd en een goede voorbereiding op de entreetoets/eindtoets en niet te vergeten de middelbare school.

Wat is Basisschoolbegeleiding precies?

Niet ieder kind leert op dezelfde manier. En niet ieder kind is overal even goed in. Basisschoolbegeleiding is er voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. We kijken welke vakken een kind lastig vindt. Daar gaan we extra aandacht aan besteden. Kennis en begrip zijn belangrijk, maar bovenal dat uw kind met zelfvertrouwen plezier krijgt in leren. Uw kind maakt een enorme groei door. In mogelijkheden, maar ook in verantwoordelijkheden. Bovendien is het een leuke manier voor uw kind om alvast kennis te maken met de middelbare school. Er wordt gewerkt met door Lyceo ontwikkeld lesmateriaal: Lyceo Junior.

Lyceo Junior

Lyceo Junior is ontwikkeld door een team van onderwijsprofessionals: basisschoolleerkrachten en pabo-studenten die aan Lyceo verbonden zijn. De lesstof – gestructureerd opgebouwd en geordend op niveau – gaat uit van kleine succeservaringen: zo wordt het leren weer leuk.

Voor wie is basisschoolbegeleiding?

Wij verzorgen begeleiding voor basisschoolleerlingen die:

  • Achterstand hebben op het gebied van taal en/of rekenen.
  • Moeite hebben om het tempo in de klas bij te benen.
  • Te weinig zelfvertrouwen hebben.
  • Zich goed willen voorbereiden op de eindtoets.

Waar bestaat basisschoolbegeleiding uit?

  • Extra lessen voor taal en/of rekenen: in deze extra lessen werken we achterstanden weg en worden taal- en rekenvaardigheid verbeterd.
  • Persoonlijke begeleiding: leerlingen krijgen één-op-één begeleiding. De inhoud hiervan is afgestemd op de behoeften en wensen van de leerlingen.

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden