Persoonlijk plan - Vecht-College

Persoonlijk plan

Iedere leerling volgt een persoonlijk plan. Het plan richt zich op de academische prestaties en studievaardigheden van de leerling, maar ook op andere competenties als motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Op deze manier brengen we op een heldere manier in kaart hoe de leerling zich ontwikkelt, wat zijn of haar wensen en behoeften zijn en hoe wij de leerlingen daar het beste in kunnen coachen. Twee keer per jaar nemen we het persoonlijke plan samen met de leerling en ouders uitgebreid door.

Studievaardigheden: leren leren

Leren bestaat uit meer facetten dan simpelweg onthouden en oefenen. Daarom werken onze leerlingen tijdens hun tijd bij ons op school aan hun studievaardigheden. We doen dat aan de hand van een methode die onze kennispartner Lyceo heeft ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University: Lyceo Leren Leren©. Deze methode bestaat uit vier bewezen effectieve studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren.

Om te kijken in hoeverre de leerlingen de vier bovenstaande studievaardigheden al beheersen, maken de leerlingen een studievaardighedentest. Vervolgens besteden we in workshops aandacht aan het verbeteren van die vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen ook ná de middelbare schooltijd handvatten hebben om zelf aan de slag te gaan met studievaardigheden. Sommige workshops zijn gericht op de kernvaardigheden in het algemeen, andere workshops behandelen een leermethode tot in detail. Voorbeelden zijn de workshops ‘samenvatten’, ‘formuleoverzicht’, of ‘toetsvragen maken’.

Motivatie

Een ander onderdeel van het coachingstraject is de motivatietest. Ook deze test is ontwikkeld door Lyceo in samenwerking met Tilburg University en wordt al geruime tijd afgenomen bij leerlingen in de huiswerkbegeleiding van Lyceo. De test meet drie vormen van motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie en prestatiemotivatie. Aan de hand van de resultaten kijken we hoe we de motivatie van de leerling kunnen verbeteren.

Zelfvertrouwen, zelfinzicht en persoonlijk leiderschap

Naast het verbeteren van de studievaardigheden en motivatie, willen we de leerling ook uitdagen om te werken aan zelfvertrouwen, zelfinzicht en persoonlijk leiderschap. We doen dit in individuele gesprekken waarin de emotionele ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Met het persoonlijk coachingstraject motiveren we onze leerlingen om goede cijfers te halen, te werken aan hun emotionele ontwikkeling en geven we ze de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen waar ze ook ná hun schooltijd profijt van hebben.

Je kan op elk moment van het jaar instromen

Direct aanmelden voor een persoonlijk en geheel vrijblijvend intakegesprek

Aanmelden